Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-132704-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chi nhánh của tổ chức hành nghề Luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Chi nhánh của tổ chức hành nghề Luật sư nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết
Bước 2: Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 3: - Chi nhánh của tổ chức hành nghề Luật sư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;
- Đại diện người của Chi nhánh tổ chức hành nghề Luật sư nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.
- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh
Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh
Quyết định thành lập chi nhánh
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của Trưởng Chi nhánh
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không quá 20.000đồng/01 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-132704-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27