Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-177422-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Chủ sở hữu bị mất toàn bộ hồ sơ di chuyển: (sau 7 ngày kể từ ngày thông báo công khai lần cuối cùng nếu không có tranh chấp) 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Chủ sở hữu mất một trong số giấy tờ đã kê trong phiếu di chuyển của hồ sơ di chuyển: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký, biển số; Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải - Tầng 6- Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ còn thiếu phải hướng dẫn để người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra xe máy chuyên dùng; xem xét, thẩm định giấy đăng ký, biển số". Địa điểm kiểm tra theo thỏa thuận với chủ sở hữu đã ghi trong Giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông vận tải nơi cấp đăng ký tiếp nhận hồ sơ đăng ký và giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra. Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng được ghi theo phiếu kiểm tra theo mẫu. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số phải trả lời bằng văn bản. Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng khi chuyển trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì Sở GTVT không kiểm tra xe máy chuyên dùng theo quy định.
Bước 3: - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.
- Người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận, nộp lệ phí và nhận kết quả.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chủ sở hữu phương tiện chi đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú;
- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký và phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không phải là chủ sở hữu phương tiện thì phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu phương tiện có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức;
- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương khi tham gia giao thông trên đường phải có đăng ký, biển số.
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng - bản chính (theo mẫu).
Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) được cấp theo quy định kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký.
* Trường hợp di chuyển xe máy chuyên dùng có thay đổi chủ sở hữu phải bổ sung một trong các chứng từ: chứng từ xác định quyền sở hữu và chứng từ nộp lệ phí trước bạ;
* Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:
+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính);
+ Giấy bán, cho, tặng - bản chính hoặc bản sao có chứng thực (theo mẫu);
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng).
Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng bị mất toàn bộ hồ sơ di chuyển: Chủ sở hữu lập bản cam đoan theo mẫu) và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong 7 ngày mỗi ngày một lần (theo mẫu).
Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mất một trong số giấy tờ đã kê trong phiếu di chuyển của hồ sơ di chuyển chủ sở hữu lập bản cam đoan (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng
Tải về
Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng
Tải về
Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng
Tải về
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy đăng ký kèm biển số 200.000 đồng/lần/phương tiện

0
20