Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-197923-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trang trại sản xuất
Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày làm việc kế từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có trang trại sản xuất. Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự quyết định việc lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ cho thuận tiện
Cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ theo quy định. Sau khi kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ công chức Uỷ ban nhân dân cấp xã viết Giấy biên nhận ghi rõ ngày hẹn trả kết quả
Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ các ngày nghỉ theo quy định
Bước 2: - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Uỷ ban nhân dân cấp xã theo phiếu hẹn
Người đến nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận
Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ các ngày nghỉ theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ trang trại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong các trường hợp sau
- Thay đổi tên chủ trang trại
- Thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại ( theo mẫu)
Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp
Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường hợp thay đổi tên chủ trang trại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-197923-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23