Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-197926-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc hành chính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Hồ sơ nộp trực tiếp: Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ và viết biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ theo quy định
- Hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc Fax, thư điện tử
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, đóng dấu công văn đến, vào sổ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận làm văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa hợp lệ gửi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ
Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ các ngày nghỉ theo quy định
Bước 2: Kiểm tra tại cơ sở: Sau 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, UBND xã thành lập đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực địa tại cơ sở; khi cần thiết thì lấy mẫu sản phẩm để phân tích; lập biên bản kiểm tra có xác nhận của đại diện đoàn kiểm tra và cơ sở. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận, khi cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản
Đối với cơ sở kiểm tra chưa đạt yêu cầu, sau khi khắc phục phải có báo cáo khắc phục gởi cơ quan kiểm tra để Đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã theo phiếu hẹn. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận, nộp lệ phí theo qui định
Thời gian trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00); trừ các ngày nghỉ theo quy định
Giấy đăng ký kiểm tra (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ sở
Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu)
Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (áp dụng đối với các Cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, An toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT)
Đối với các Cơ sở đăng ký kiểm tra sau khi khắc phục sai lỗi của lầ̀n kiểm tra trước, Cơ sở chỉ lập hồ sơ bao gồm 01 (một) báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi theo mẫu gửi Cơ quan kiểm tra
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
Tải về
Báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra hứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 40.000 đồng/giấy chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-197926-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22