Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-266126-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công thương Lâm Đồng hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công thương Lâm Đồng.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ thành phần của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ công chức có trách nhiệm viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2:: - Phòng Quản lý Thương mại có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trong thời hạn 07 ngày làm việc, Phòng Quản lý Thương mại sẽ có văn bản thông báo cho thương nhân bổ sung, chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ.
Sau khi chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu thông báo của Sở Công thương Lâm Đồng, thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công thương Lâm Đồng.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại nội dung chỉnh lý theo yêu cầu thông báo của Sở Công thương Lâm Đồng và ghi bổ sung vào giấy biên nhận.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng quản lý Thương mại có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá cho thương nhân.
Bước 3:: - Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công thương. Thương nhân đến nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận và lệ phí theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 7h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h) trừ các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định.
Văn bản đề nghị cấp lại (theo mẫu);
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu có);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp lại Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 54).
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy) n- Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-266126-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
12