Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-281739-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc chuẩn bị hồ sơ, gửi Phòng Tư pháp (phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra).
- Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là (Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết) thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.
Bước 2: - Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.
Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng
Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là (Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết) thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí (nếu có) 3.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [62]
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp - Lâm Đồng
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp - Lâm Đồng
Xác nhận doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho lao động - Lâm Đồng
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp - Lâm Đồng
Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân (xuất khẩu lao động) - Lâm Đồng
Xếp hạng doanh nghiệp có vốn nhà nước - Lâm Đồng
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Lâm Đồng
Cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Lâm Đồng
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện - Lâm Đồng
Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về đang lưu trú tại Cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Lâm Đồng
Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết - Lâm Đồng
Lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho người có công với cách mạng và thân nhân - Lâm Đồng
Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho người có công với cách mạng và thân nhân - Lâm Đồng
Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ - Lâm Đồng
Xác nhận hồ sơ và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Lâm Đồng
Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng - Lâm Đồng
Giải quyết tuất liệt sĩ đối với thân nhân liệt sĩ - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác - Lâm Đồng
Hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - Lâm Đồng
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ - Lâm Đồng
Giám định vết thương còn sót - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động - Lâm Đồng
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Lâm Đồng
Hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế” - Lâm Đồng
Giải quyết di chuyển hồ sơ, chế độ của người có công với cách mạng - Lâm Đồng
Đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ mà chưa được hưởng chế độ của Đảng và Nhà nước (đối tượng I) - Lâm Đồng
Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đang công tác (đối tượng II) - Lâm Đồng
Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã về gia đình (đối tượng II) - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chống Mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách - Lâm Đồng
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án do Giám đốc Sở Tài chính ra quyết định phê duyệt theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) - Lâm Đồng
Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt) - Lâm Đồng
Hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội - Lâm Đồng
Hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng bảo trợ xã hội chết - Lâm Đồng
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội - Lâm Đồng
Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi - Lâm Đồng
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt - Lâm Đồng
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Lâm Đồng
Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - Lâm Đồng
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Lâm Đồng
Công nhận lại cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả năm - Lâm Đồng
Công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy - Lâm Đồng
Công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng - Lâm Đồng
Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y - Lâm Đồng
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y - Lâm Đồng
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y - Lâm Đồng
Công nhận nghề truyền thống - Lâm Đồng
Công nhận làng nghề truyền thống - Lâm Đồng
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý - Lâm Đồng
Cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh - Lâm Đồng

0
23