Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-281758-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đã xác nhận gia hạn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì lập Phiếu hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định (ghi rõ loại hồ sơ đã có, loại hồ sơ cần bổ sung hoặc chỉnh sửa).
+ Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
+ Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 3 ngày làm việc UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, chủ trì phối hợp với UBND cấp xã, các cơ quan chức năng thuộc huyện thẩm tra xem xét hồ sơ và xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết, thẩm tra xem xét hồ sơ, thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, dự thảo quyết định, trình UBND cấp huyện ký quyết định gia hạn thuê đất;
- UBND cấp huyện, trong thời hạn 2 ngày làm việc, ký quyết định cho gia hạn thuê đất.
- Chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định giá đơn giá thuê đất.
Bước 3: Cơ quan thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin địa chính, xác định đơn giá, tính số tiền thuê đất, lập thông báo gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, hộ gia đình, cá nhân theo địa chỉ, số điện thoại trong hồ sơ để thực hiện.
Bước 4: Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, hộ gia đình, cá nhân nộp hóa đơn đã thực hiện nghĩa vụ tài chính kèm theo thông báo của cơ quan Thuế (nếu có), cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để kiểm tra, chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Bước 5: - Phòng Tài nguyên và Môi trường, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất và chuyển đến chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong thời hạn 2 ngày làm việc, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Bước 6: Người sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện theo thời hạn trả hồ sơ ghi trên giấy biên nhận, nộp lệ phí (nếu có).
- Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì gửi kết quả cho UBND cấp xã để trả kết quả. Người sử dụng đất nhận kết quả tại UBND cấp xã.
- Trường hợp nhận thay, thì người nhận thay phải có văn bản ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
- Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND cấp huyện để thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nộp hồ sơ trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu;
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất;
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai (nộp bổ sung);
* Yêu cầu về nộp hồ sơ:
Các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính thì người sử dụng đất được chọn một trong các hình thức: nộp bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định hoặc nộp bản sao trên cơ sở xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc nộp bản chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc các địa bàn còn lại 10.000 đồng/lần
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phường, thị trấn 25.000 đồng/lần
Lệ phí xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc các địa bàn còn lại 10.000 đồng/lần
Lệ phí xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phường, thị trấn 20.000 đồng/giấy

0
25