Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS1004
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo, số 08, đường ¾, thành phố Đà Lạt hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo (Mẫu A8- Thông tư số 01/2013/TT-BNV).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Những hội đoàn tôn giáo do tổ chức tôn giáo lập ra có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện thành phố trong tỉnh Lâm Đồng (không phải hội đoàn do tổ chức tôn giáo lập ra nhằm phục vụ lễ nghi tôn giáo như: đội kèn, đội trống, đội con hoa, đội nhạc lễ, đội đồng nhi và các hình thức tổ chức tương tự khác) thì Tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Tôn giáo hoặc gửi qua bưu điện.
Bước 2: Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Tôn giáo: hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và vào sổ theo dõi hồ sơ, lập phiếu đề nghị lãnh đạo Ban chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý, giải quyết. Đồng thời ghi phiếu hẹn trả kết quả; hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.
+ Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, tiếp nhận và vào sổ theo dõi hồ sơ; hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, lập phiếu chuyển trả toàn bộ hồ sơ cho tổ chức tôn giáo qua đường bưu điện và yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (thời gian chuyển trả hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).
Bước 3: Bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ, thẩm tra hồ sơ đăng ký hội đoàn tôn giáo của tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng (01 ngày); lấy ý kiến các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan (06 ngày tính từ ngày Sở Nội vụ ký ban hành văn bản).
Tổng hợp ý kiến của các cơ quan chức năng tham gia, báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký hội đoàn tôn giáo, đề xuất ý kiến giải quyết, báo cáo lãnh đạo Ban Tôn giáo và Sở Nội vụ (05 ngày).
Bước 4: UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo (08 ngày); trường hợp từ chối trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Bước 5: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả qua đường bưu điện do UBND tỉnh gửi.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, trừ các ngày nghỉ theo quy định (Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30; Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00).
Văn bản đăng ký, trong đó, nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;
Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;
Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký hội đoàn tôn giáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS1004
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22