Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS1008
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh, thành khác có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo, số 8, đường 3/4, thành phố Đà Lạt hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự, trước khi thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo ở Lâm Đồng, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Tôn giáo hoặc gửi qua bưu điện.
Bước 2: Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Tôn giáo: hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và vào sổ theo dõi hồ sơ, lập phiếu đề nghị lãnh đạo Ban chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý, giải quyết. Đồng thời ghi phiếu hẹn trả kết quả; hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.
+ Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, tiếp nhận và vào sổ theo dõi hồ sơ; hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, lập phiếu chuyển trả toàn bộ hồ sơ cho tổ chức tôn giáo qua đường bưu điện và yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (thời gian chuyển trả hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).
Bước 3: Bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ, thẩm tra hồ sơ đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự, trước khi thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo ở Lâm Đồng (01 ngày); lấy ý kiến các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan (10 ngày).
Tổng hợp ý kiến của các cơ quan chức năng tham gia, báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành đề xuất ý kiến giải quyết, báo cáo lãnh đạo Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh (04 ngày)
Bước 4: UBND tỉnh có văn bản trả lời; trường hợp từ chối trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do (05 ngày).
Bước 5: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả qua đường bưu điện do UBND tỉnh gửi.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, trừ các ngày nghỉ theo quy định (Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30; Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00)
Văn bản đăng ký, trong đó, nêu rõ họ và tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến;
Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS1008
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24