Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS1014
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo, số 08 đường 3A, thành phố Đà Lạt hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Lâm Đồng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nước ngoài có nhu cầu tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Lâm Đồng hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Tôn giáo hoặc gửi qua bưu điện.
Bước 2: Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Tôn giáo: hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và vào sổ theo dõi hồ sơ, lập phiếu đề nghị lãnh đạo Ban chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý, giải quyết. Đồng thời ghi phiếu hẹn trả kết quả; hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.
+ Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, tiếp nhận và vào sổ theo dõi hồ sơ; hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, lập phiếu chuyển trả toàn bộ hồ sơ cho tổ chức tôn giáo qua đường bưu điện và yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (thời gian chuyển trả hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).
Bước 3: Bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ: thẩm tra hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam (01 ngày); lấy ý kiến các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan (10 ngày).
Bước 4: Tổng hợp ý kiến của các cơ quan chức năng tham gia, báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Lâm Đồng, đề xuất ý kiến giải quyết, báo cáo lãnh đạo Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh (04 ngày)
Bước 5: UBND tỉnh có văn bản trả lời; trường hợp từ chối trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do (10 ngày).
Bước 6: Nhận kết quả qua đường bưu điện do UBND tỉnh gửi.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Lâm Đồng phải tuân thủ các quy định của Nghị định 92/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo, trong đó, nêu rõ họ tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, số lượng người tham dự, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt;
Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện;
Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Lâm Đồng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18