Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS1062
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh hoặc thông qua bưu điện, nộp hồ sơ qua phần mềm một cửa hiện đại của Sở (http://motcua.lamdong.gov.vn).
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Nếu đồng ý: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập hoặc cho phép thành lập; Nếu không đồng ý: văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh.
Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận, viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn người nộp bổ túc đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và xã hội gửi hồ sơ đến Hội đồng thẩm định “Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp” để tổ chức thẩm định.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ.
Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Người đến nhận có trách nhiệm nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, của tỉnh. Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập phải cam kết hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: dự kiến cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, giáo trình, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
a) Đối với trường trung cấp
- Quy mô đào tạo trình độ sơ cấp tối thiểu 150 học sinh/năm;
- Diện tích đất sử dụng tối thiểu: 1.000 m2
- Vốn đầu tư thành lập hợp pháp không bao gồm giá trị về đất: 05 tỉ đồng.
b) Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp
- Quy mô đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu 250 học sinh/năm;
- Diện tích đất sử dụng tối thiểu: 20.000 m2;
- Vốn đầu tư thành lập hợp pháp không bao gồm giá trị về đất: 50 tỉ đồng.
Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập
- Văn bản đề nghị thành lập (mẫu Phụ lục I)
Nếu trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội phải có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.
- Đề án thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp (mẫu phụ lục II)
- Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng.
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh, các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ.
Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục:
- Hồ sơ áp dụng như đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;
- Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên:
- Hồ sơ áp dụng như đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục;
- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các thành viên góp vốn;
- Danh sách trích ngang các thành viên sáng lập;
- Dự kiến Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường trung cấp.
Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp thực hiện như đối với thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Tải về
Văn bản đề nghị thành lập
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường trung cấp - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS1062
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23