Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS1068
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, thông qua bưu điện, hoặc nộp hồ sơ qua phần mềm một cửa hiện đại của Sở (http://motcua.lamdong.gov.vn)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh.
Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận, viết phiếu biên nhận hồ sơ; Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn người nộp bổ túc đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và xã hội gửi hồ sơ đến Hội đồng thẩm định “hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp” để tổ chức thẩm định.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ.
Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Người đến nhận có trách nhiệm nộp lại biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Bảo đảm quyền lợi của các tổ chức, cá nhân
Đối với trường hợp tăng quy mô tuyển sinh; bổ sung ngành nghề đào tạo; bổ sung hoặc thay đổi trình độ đào tạo; chia, tách, sát nhập hoặc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
- Văn bản đăng ký bổ sung (mẫu Phụ lục IV)
- Báo cáo các điều kiện (mẫu Phụ lục VI)
Đối với trường hợp chuyển trụ sở hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo; thành lập phân hiệu mới; mở thêm địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết với các tổ chức cá nhân để tổ chức hoạt động đào tạo ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu:
a) Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong cùng tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính thì ngoài hồ sơ theo quy định còn phải bổ sung:
- Văn bản của người có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo khác
- Văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới
b) Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính thì ngoài hồ sơ theo quy định còn phải bổ sung:
- Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu
- Văn bản của người có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu, địa điểm đào tạo khác; văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới
Đối với trường hợp đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp:
- Văn bản đăng ký bổ sung
- Bản sao quyết định đổi tên
Đối với trường hợp thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh
Văn bản đề nghị thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh, trong đó làm rõ phương án bảo đảm quyền lợi của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động; phương án giải quyết tài sản, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và lộ trình thực hiện.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo các điều kiện
Tải về
Văn bản đăng ký bổ sung
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS1068
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19