Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS25
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng - số 35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và nội dung hồ sơ, nếu: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày nghỉ theo quy định
Bước 2: Công chức thực hiện nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, nếu: hồ sơ đầy đủ tính pháp lý, soạn giấy chứng nhận và trình Lãnh đạo Sở ký; hồ sơ không đủ tính pháp lý, trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho tổ chức đăng ký
Bước 3: - Tổ chức, cá nhân nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ;
- Công chức tiếp nhận thu lại phiếu biên nhận hồ sơ, thu lệ phí và trả kết quả;
- Người đến nhận giấy chứng nhận nộp lại phiếu biên nhận và nộp lệ phí;
- Thời gian trả giấy chứng nhận: Từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày nghỉ theo quy định
Văn bản của người đứng đầu đề nghị thay đổi nội dung tương ứng
Hồ sơ đăng ký hoạt động như đối với tổ chức đăng ký lần đầu theo quy định tại các điều 4, 5 và Điều 6 của Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây
Văn bản xác nhận của cơ quan nơi cấp giấy chứng nhận trước đây
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức (phụ lục XII
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 300.000đồng/1 lần
Phí thẩm định 1.000.000đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS25
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30