Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS477
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng;
- Qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Ban Quản lý) (36 Trần Phú, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.
Bước 2: Công chức nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ theo dõi, lập phiếu theo dõi hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xem xét, giải quyết trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
- Nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ và trả kết quả, đóng lệ phí và nhận kết quả; Trong trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người được ủy quyền.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 44 Nghị định này.
Văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy phép thành lập trong các trường hợp sau đây:
- Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.
- Không báo cáo về hoạt động của Văn phòng đại diện trong 02 năm liên tiếp.
- Không gửi báo cáo theo quy định tới Ban Quản lý trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.
- Trường hợp khác theo quy định pháp luật.
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký trừ trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
Bản sao văn bản của Ban Quản lý không gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (đối với trường hợp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mà không được Ban Quản lý đồng ý gia hạn).
Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/giấy phép (theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 133/2012/TT-BTC, ngày 13/8/2012).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS477
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15