Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS828
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc hành chính kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng (Gọi tắt là Chi cục CNTY), số 14 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt.
Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận thông báo, hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn để kiểm tra nội dung hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc hành chính kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Chi cục CNTY cấp Giấy xác nhận Quảng cáo thuốc thú y. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Chi cục CNTY thông báo cho người nộp biết nội dung cần sửa đổi bổ sung.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả (Giấy xác nhận) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục CNTY.
Nếu nhận trực tiếp, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định.
Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y (Theo mẫu 01 kèm theo);
Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký thuốc thú y hoặc danh mục thuốc thú y được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp & PTNT;
Thuyết minh các sản phẩm quảng cáo:
+ Tên hoặc danh sách các sản phẩm quảng cáo;
+ Nội dung quảng cáo: Thành phần, công thức, công dụng, những điều lưu ý khi sử dụng, bảo quản thuốc thú y, tên địa chỉ của tổ chức cá nhân đăng ký, phân phối;
+ Hình thức, phương tiện quảng cáo;
+ Địa điểm và thời gian quảng cáo.
Đối với các trường hợp quảng cáo tại hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa thể thao, có thêm: Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học (có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp); thành phần tham dự và tài liệu báo cáo tại hội thảo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp hội thảo quảng cáo thuốc thú y 900.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21