Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS831
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thức ăn chăn nuôi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt).
Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ (không quá 03 ngày làm việc).
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận thông báo, hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định (không quá 03 ngày làm việc).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn để kiểm tra nội dung hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi theo quy định; phòng Chăn nuôi Thủy sản tham mưu văn bản xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi để Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thông báo cho tổ chức, cá nhân.
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 03 ngày làm việc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản hoặc qua đường bưu điện.
Nhận trực tiếp, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận và nhận kết quả.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ ngày nghỉ theo quy định.
Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi theo quy định (theo mẫu đơn đính kèm);
Các sản phẩm quảng cáo phải có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc văn bản của Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi công nhận thức ăn chăn nuôi đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam.
Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất công bố, bao gồm: tên sản phẩm, tên và địa chỉ của nhà sản xuất, tên các nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, công dụng, hướng dẫn sử dụng.
Bản thuyết minh nội dung quảng cáo (nội dung quảng cáo, phương tiện quảng cáo, địa điểm quảng cáo, thời gian quảng cáo).
Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân kèm theo;
Đối với tổ chức hội thảo, hội nghị cần thể hiện rõ:
+ Thời gian, địa điểm tổ chức;
+ Số lượng, thành phần tham gia hội thảo, hội nghị;
+ Nội dung hội thảo, hội nghị;
+ Người thuyết trình (pho to văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người thuyết trình kèm theo)
Các hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính phải là bản sao chứng thực; trường hợp nộp trực tiếp là bản sao chụp đồng thời phải xuất trình bản chính để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi theo quy định
Tải về
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS831
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17