Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS833
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc từ khi có kết quả kiểm tra.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt).
Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận thông báo, hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Chăn nuôi Thủy sản để kiểm tra nội dung hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 01 ngày làm việc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng và gửi lại cho tổ chức, cá nhân 02 bản giấy đăng ký đã có xác nhận của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
Bước 3: Thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra.
- Kiểm tra thực tế lô giống nhập khẩu so với hồ sơ đăng ký.
- Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc) Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản có văn bản thông báo đạt chất lượng (theo mẫu) đối với lô hàng có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu và gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký.
- Trường hợp kết quả kiểm tra không đảm bảo chất lượng theo quy định, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản có văn bản Thông báo không đạt chất lượng (theo mẫu) cho tổ chức, cá nhân đăng ký và xử lý vi phạm theo quy định.
Bước 4: Trả kết quả:
Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
Nhận trực tiếp, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận, và nhận kết quả.
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ ngày nghỉ lễ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khoản 1 điều 18 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT.
- Việc kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau: Giống thủy sản nhập khẩu để khảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm;
- Việc giảm, miễn kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu dựa trên hồ sơ lưu trữ và kết quả kiểm tra cùng một sản phẩm của cùng nhà sản xuất trong thời gian trước đó, tối thiểu 03 lô hàng (đối với trường hợp giảm kiểm tra), 05 lô hàng (đối với trường hợp miễn kiểm tra) liên tiếp đạt chất lượng, Tổng cục Thủy sản quyết định và có văn bản thông báo về việc giảm, miễn kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu cho doanh nghiệp;
- Địa điểm kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu là địa điểm thực hiện cách ly kiểm dịch;
- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống thủy sản sau khi đã thực hiện xong thủ tục kiểm dịch tại cửa khẩu, gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu về Cơ quan kiểm tra chất lượng.
Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (theo mẫu)- 03 bản;
Bản chính hoặc bản sao chụp (có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu) các giấy tờ: Hợp đồng mua bán, bản kê chi tiết hàng hóa (Packinglist), hóa đơn mua bán (Invoice).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng
Tải về
Mẫu thông báo kiểm tra chất lượng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS833
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21