Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS836
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp, gửi qua Fax, Email (sau đó gửi hồ sơ bản chính); hoặc bằng đường Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng (Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng- Tầng 5 B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, TP Đà Lạt).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ phải hướng dẫn cho người nộp bổ sung cho đúng quy định;
+ Nộp qua đường Bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận gửi cho người nộp.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn để kiểm tra nội dung hồ sơ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc nếu hồ sơ chưa hợp lệ Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phải thông báo cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ các nội dung cần sửa chữa, bổ sung.
Bước 3: Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ, trong thời gian 02 ngày làm việc, Chi cục thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian dự kiến tiến hành xác nhận kiến thức.
Bước 4: Xác nhận kiến thức ATTP tại cơ sở: Trong thời gian không quá 06 ngày, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng tiến hành kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.
- Đối với cơ sở có trên 30 người đăng ký hoặc nhiều cơ sở nhỏ lẻ liên kết với nhau đăng ký kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng sẽ thông báo thời gian tổ chức kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại cơ sở đăng ký, cơ sở đăng ký bố trí địa điểm, con người để tổ chức kiểm tra.
- Đối với cơ sở có dưới 30 người đăng ký: Định kỳ tổ chức vào các ngày 10, 25 hàng tháng. Địa điểm tổ chức: Tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng. Tầng 5B2 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt.
Bước 5: Xử lý kết quả, Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng chấm điểm bài kiểm tra xác nhận kiến thức và cấp giấy. Giấy xác nhận kiến thức - về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.
- Nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng có trách nhiệm cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở.
- Nếu chưa đảm bảo điều kiện theo quy định thì thông báo kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức cho cơ sở, yêu cầu cơ sở làm đơn khi muốn tiến hành kiểm tra lại, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tiến hành kiểm tra lại và cấp giấy xác nhận kiến thức khi đạt yêu cầu.
Lưu ý: thời gian hẹn trả kết quả lần thứ 2 bằng tổng thời gian giải quyết của TTHC trừ thời gian giải quyết lần đầu.
- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng phải thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của Chi cục làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức.
Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận, lệ phí và nhận kết quả.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ ngày nghỉ lễ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổng số câu hỏi trong 1 đề kiểm tra: 30 câu, trong đó có 20 câu về kiến thức chung, 10 câu về kiến thức chuyên ngành.
- Thời lượng kiểm tra: 45 phút.
- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.
Đối với tổ chức:
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu tại (phụ lục 1);
+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu tại (Phụ lục 2);
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Đối với cá nhân:
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu tại (phụ lục 1);
+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Tải về
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm 30.000 đồng/01 chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS836
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19