Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS861
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng. Trường hợp xin gia hạn thì phải nộp hồ sơ trước khi giấy phép đã cấp hết hạn là ba (3) tháng.
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc hành chính, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản tham mưu Sở đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp phép.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định về việc xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng (số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng);
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13giờ 30 đến 17giờ hàng ngày (trừ ngày nghỉ theo quy định).
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phiếu hẹn tại Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng. Công chức thu lại biên nhận hồ sơ, trao giấy phép cho người đến nhận và yêu cầu người đến nhận ký nhận.
Thời gian nhận kết quả: Sáng từ 7giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13giờ 30 đến 17giờ hàng ngày (trừ ngày nghỉ theo quy định).
Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục II);
Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp;
Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);
Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);
Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Tải về
Đơn xin phép cấp giấy phép xả nước thải
Tải về
Giiấy phép xả nước thải vào hệ thống
Tải về
Giiấy phép xả nước thải vào hệ thống
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 75.000 đồng/ giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS861
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21