Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS907
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế Lâm Đồng.
Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Lâm Đồng; công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả và thu phí thẩm định theo quy định hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Tổ thư ký tiến hành thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho công dân để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì. Sau khi chỉnh lý hồ sơ theo yêu cầu thông báo của Sở Y tế, công dân nộp hồ sơ (bổ sung các nội dung chỉnh lý) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Lâm Đồng.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại nội dung chỉnh lý theo yêu cầu thông báo của Sở Y tế và ghi bổ sung vào phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn lại ngày trả kết quả.
Bước 3: Tổ thư ký xét cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập (thường trực đặt tại Phòng Nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tham mưu cho Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh để họp xét và trình Giám đốc Sở Y tế giải quyết theo thẩm quyền, theo đúng quy định. Đối với trường hợp không giải quyết được phải trả lời bằng văn bản thông báo, ghi rõ lý do.
Bước 4: Công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Lâm Đồng. Công dân có trách nhiệm nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Đơn đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn (mẫu kèm theo).
Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.
Văn bản xác nhận quá trình thực hành (theo mẫu phụ lục 10 Thông tư 41/2011/TT-BYT), bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I, bằng chuyên khoa cấp II, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chuyên khoa định hướng có tổng số thời gian thực hành theo quy định tại Điều 22 Luật khám, chữa bệnh.
Trường hợp thời gian đào tạo chuyên khoa định hướng không đủ thời gian theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh thì phải bổ sung giấy xác nhận quá trình thực hành để đủ thời gian thực hành theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú. Đối với người hành nghề đang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác. Sơ yếu lý lịch có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu số 04 - Phụ lục I Thông tư 41/2015/TT-BYT).
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp.
Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (bản chính).
02 Ảnh 4 x 6 cm (ảnh nền trắng, mới chụp không quá 6 tháng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Mẫu sơ yếu lý lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 190.000 đồng
Phí thẩm định 360.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS907
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19