Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS910
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế Lâm Đồng.
Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Lâm Đồng; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả và thu phí thẩm định theo quy định hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, tổ thư ký thẩm định hồ sơ: nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Y tế có văn bản thông báo cụ thể để công dân bổ sung, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ.
Sau khi chỉnh lý hồ sơ theo yêu cầu thông báo của Sở Y tế, công dân nộp hồ sơ (bổ sung các nội dung chỉnh lý) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Lâm Đồng. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại nội dung chỉnh lý theo yêu cầu thông báo của Sở Y tế và ghi bổ sung vào phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn lại ngày trả kết quả; trường hợp người đề nghị đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng yêu cầu thì Sở Y tế sẽ thông báo cho công dân tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Tổ thư ký xét cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập (thường trực đặt tại Phòng Nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tham mưu cho Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh để họp xét và trình Giám đốc Sở Y tế giải quyết theo thẩm quyền, theo đúng quy định. Nếu không cấp lại phải trả lời bằng văn bản thông báo, ghi rõ lý do.
Bước 4: Công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Lâm Đồng. Người nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cá nhân làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn quản lý.
- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gồm:
+ Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
+ Giấy chứng nhận là lương y;
+ Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
- Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
- Có giấy chứng nhận sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Xác nhận không hành nghề khám, chữa bệnh tại nơi thường trú (Đối với những người ở địa phương khác chuyển đến Lâm Đồng) - (theo mẫu).
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh cấp;
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú. Đối với người hành nghề đang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác. Sơ yếu lý lịch có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu số 04 - Phụ lục I Thông tư 41/2015/TT-BYT).
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám, chữa bệnh (theo mẫu);
Phiếu lý lịch tư pháp;
02 Ảnh 4 x 6 cm (ảnh nền trắng, mới chụp không quá 6 tháng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tải về
Mẫu sơ yếu lý lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 190.000 đồng/1 chứng chỉ
Phí thẩm định 360.000 đồng/1 chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bị thu hồi do người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục; xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng; không cập nhật kiến thức liên tục trong 2 năm liên tiếp; không đủ sức khỏe hành nghề; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc chuyên môn theo quy định của tòa án, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến khám chữa bệnh hoặc mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS910
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15