Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS911
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế Lâm Đồng.
Thời hạn giải quyết: 90 ngày, tính từ lúc nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Lâm Đồng; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, viết giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả và thu phí thẩm định theo quy định hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đủ.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ yêu cầu bổ sung, chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ.
Sau khi chỉnh lý hồ sơ theo yêu cầu của Sở Y tế, tổ chức nộp lại hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Lâm Đồng. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại nội dung chỉnh lý theo yêu cầu thông báo của Sở Y tế và ghi bổ sung vào phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn lại ngày trả kết quả. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không chỉnh sửa hồ sơ theo đúng yêu cầu thì Sở Y tế sẽ có văn bản đề nghị tiếp tục bổ sung hồ sơ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ.
Bước 3: Đoàn thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập (thường trực đặt tại Phòng Nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ tiến hành tổ chức thẩm định tại cơ sở và lập biên bản thẩm định; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế giải quyết theo thẩm quyền, theo đúng quy định của Pháp luật. Đối với trường hợp không giải quyết phải trả lời bằng văn bản thông báo ghi rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Lâm Đồng. Người nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại phiếu tiếp nhận hồ sơ và nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện cụ thể cấp giấy phép hoạt động đối với các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định chi tiết tại mục 1 chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập đối với cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, lãnh đạo khoa phòng hoặc người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh (theo mẫu);
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả hình thức tổ chức (theo mẫu);
Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;
Tài liệu chứng minh cơ sở KCB đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của hình thức tổ chức hoạt động;
Điều lệ tổ chức và hoạt động và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;
Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện cấp cứu;
Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn (đề xuất danh mục kỹ thuật chuyên môn dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả hình thức tổ chức
Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
Tải về
Phí, lệ phí
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí Được đính kèm trong file hồ sơ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, sáp nhập - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS911
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14