Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS956
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ sở sau khi tự hoàn thiện hồ sơ, gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận 1 cửa) tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Công chức tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, viết giấy biên nhận và thu phí, lệ phí; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 2: Phòng thông tin truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa, tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và phí thẩm định theo quy định, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ sở về tình trạng hồ sơ nếu chưa đạt yêu cầu hoặc thông báo kế hoạch kiểm tra nếu hồ sơ đạt yêu cầu.
Bước 3: Xây dựng Kế hoạch thẩm định cơ sở, Tiến hành kiểm tra, thẩm định toàn bộ các hoạt động của cơ sở theo các nguyên tắc và các quy định chuyên môn hiện hành; Biên bản được phụ trách cơ sở cùng trưởng đoàn kiểm tra, thẩm định ký xác nhận; làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở, 01 bản lưu tại Chi cục; kết quả kiểm tra, thẩm định trình Chi cục trưởng để xét cấp:
- Trường hợp 1: Nếu cơ sở được kiểm tra, thẩm định có các điều kiện đạt theo quy định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Trường hợp 2: Đối với cơ sở được kiểm tra, thẩm định còn một số tồn tại có thể khắc phục được trong thời gian ngắn, sẽ yêu cầu cơ sở báo cáo khắc phục, sửa chữa. Thời gian khắc phục sửa chữa tối đa: đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là 15 ngày; đối với cơ sở sản xuất thực phẩm là 30 ngày.
Cơ sở phải khắc phục, sửa chữa và báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra, thẩm định đã nêu ra trong biên bản gửi về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.
* Thời gian từ ngày Xây dựng kế hoạch thẩm định cơ sở đến ngày ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính là 9 ngày.
Bước 4: Sau khi có kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, phòng chuyên môn chuyển kết quả qua bộ phận 1 cửa. Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Người đến nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân của người nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Thẩm quyền của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm: cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tỉnh cấp giấy phép kinh doanh; hoặc các nhà hàng, bếp ăn tập thể có quy mô từ 200 người ăn trở lên; các dịch vụ ăn uống trong khu công nghiệp, siêu thị, chợ, bệnh viện; các khu du lịch, lễ hội, hội nghị do tỉnh tổ chức quản lý; các khách sạn 1 sao trở lên và trong các trường học từ phổ thông trung học trở lên (theo Quyết định số 539/2014/QĐ-SYT ngày 17/11/2014).
- Khi có bất cứ thay đổi nào ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất kinh doanh, chủ cơ sở phải xin cấp mới theo thủ tục nà.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng khu vực sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.
+ Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống - theo mẫu) kèm theo hợp đồng mua bán các nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm, riêng nước đá thì cần kết quả kiểm nghiệm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện của cơ sở cung cấp.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (có xác nhận của cơ sở).
Kiểm nghiệm nước nguồn nếu không sử dụng nước máy.
Giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (có xác nhận của cơ sở).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Tải về
Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 150.000 đồng/lần cấp
Phí thẩm định tối thiểu 500.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ 500.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS956
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21