Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS958
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận 1 cửa) tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, viết giấy biên nhận và thu phí (lệ phí); trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 2: Trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ phận cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ do bộ phận 1 cửa tiếp nhận từ cơ sở và hồ sơ lưu tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, báo cáo Chi cục trưởng và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định;
Đối với trường hợp không được cấp đổi Giấy chứng nhận trả lời bằng văn bản thông báo, ghi rõ lý do. Hồ sơ không hợp lệ sẽ có văn bản thông báo để cá nhân, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Người đến nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Thẩm quyền của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm: cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tỉnh cấp giấy phép kinh doanh; hoặc các nhà hàng, bếp ăn tập thể có quy mô từ 200 người ăn trở lên; các dịch vụ ăn uống trong khu công nghiệp, siêu thị, chợ, bệnh viện; các khu du lịch, lễ hội, hội nghị do tỉnh tổ chức quản lý; các khách sạn 1 sao trở lên và trong các trường học từ phổ thông trung học trở lên (theo Quyết định số 539/2014/QĐ-SYT ngày 17/11/2014).
- Khi có bất cứ thay đổi nào ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất kinh doanh, chủ cơ sở phải xin cấp mới theo thủ tục này.
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.
Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc, trường hợp không bị mất);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 150.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi tên chủ cơ sở; thay đổi tên cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhưng không thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS958
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16