Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS960
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng
Thời hạn giải quyết: Cấp giấy tiếp nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ sở sau khi hoàn tất hồ sơ, gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, viết giấy biên nhận và thu lệ phí; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 2: Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm kiểm thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ, sau đó thông báo bằng văn bản cho cơ sở về tình trạng hồ sơ nếu chưa đạt yêu cầu hoặc cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy/xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nếu hồ sơ đạt yêu cầu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.
Bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (theo mẫu 02).
Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (theo mẫu 03a).
Kế hoạch kiểm soát chất lượng (theo mẫu 04).
Kế hoạch giám sát định kỳ.
Báo cáo hợp quy theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (nếu công bố hợp quy).
Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).
Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)/1 sản phẩm
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tải về
Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
Tải về
Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
Tải về
Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (cấp lần 1 và cấp lại) 150.000 đồng
Phí thẩm xét hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ công bố hợp quy của bên thứ Công bố lần đầu 500.000 đồng; công bố lại 300.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy/ xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS960
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25