Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-027846-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Cá nhân đến trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định
Kiểm tra hồ sơ và trả kết quả: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì ghi vào sổ và ký giao nhận hồ sơ và phiếu hẹn ngày trả kết quả
Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp
Bản sao giấy khai sinh
Hai ảnh cỡ 4x4 kiểu chứng minh nhân dân
Giấy tờ tùy thân của người đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông Mẫu số 01/CBS
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tên và mức phí, lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc 15.000 đ
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc cho học sinh Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-027846-TT
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23