Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-098506-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 120 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ trẻ em tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp tiếp nhận hồ sơ người nước ngoài
Bước 2: Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh Xác minh hồ sơ trẻ
Bước 3: Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
Bước 4: Sở Tư pháp thực hiện việc giao nhận nuôi con nuôi
Hồ sơ của người nước ngoài nhận nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp tiếp nhận theo quy định gồm:
- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định.
Bản sao có chứng thực Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú
Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp, cho phép người đó nhận con nuôi. Nếu nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này thì thay thế bằng giấy tờ có giá trị tương ứng hoặc giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật của nước đó
Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp
Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin con nuôi thường trú hoặc tổ chức y tế của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó có đủ sức khoẻ, không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, không mắc bệnh truyền nhiễm
Giấy xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh người đó đảm bảo việc nuôi con nuôi
Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ
Bản sao giấy chứng nhận kết hôn đối với người xin nhận con nuôi, trong trường hợp người xin nhận con nuôi là vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân
Các giấy tờ phù hợp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước nơi người xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi thường trú cấp để chứng minh người đó: có thời gian công tác, học tập và làm việc tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên; có vợ, chồng, cha, mẹ là công dân Việt Nam hoặc gốc Việt Nam; có quan hệ họ hàng thân thích với trẻ em xin nhận làm con nuôi hoặc đang có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được xin nhận làm con nuôi (đối với người nước ngoài thường trú ở nước ngoài xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi mà nước người xin nhận con nuôi thường trú và Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế hai bên hoặc điều ước quốc tế nhiều bên về hợp tác nuôi con nuôi)
2 Hồ sơ của trẻ em được nhận làm con nuôi:
- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh của trẻ em
Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi (trường hợp trẻ em đang sống trong cơ sở nuôi dưỡng).
Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi.
Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên, xác nhận về tình trạng sức khoẻ của trẻ em
Quyết định của cơ sở nuôi dưỡng, biên bản bàn giao trẻ em
Bản tường trình của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi
Giây tờ chứng minh về việc cơ sở nuôi dưỡng đã thông báo trước đó ít nhất 30 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng từ câp tỉnh trở lên về việc trẻ em bị bỏ rơi
Văn bản cam đoan của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng về việc sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh trở lên mà trẻ em không có thân nhân đến nhận và đồng thời cũng không được người trong nước nhận làm con nuôi
Số bộ hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 01 bộ (đối với hồ sơ người nước ngoài); 04 bộ đối với trẻ em Việt nam.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin nhận trẻ em việt nam làm con nuôi( dùng cho trường hợp không đích danh) TP/HTNNg-2003-CN.1a
Tải về
Đơn xin nhận trẻ em việt nam làm con nuôi( dùng cho trường hợp xin đích danh) TP/HTNNg-2003-CN.1
Tải về
Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi ( dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng) TP/HTNNg-2003-CN.2
Tải về
Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi ( dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại gia đinh) TP/HTNNg-2003-CN.2a
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu Đăng ký nuôi con nuôi 2.000.000đ/ trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đối với trẻ em bị bỏ rơi) - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-098506-TT
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22