Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-136253-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên nước- Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị Gia hạn/Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính hợp lệ, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp phép chuyển kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Đơn đề nghị Gia hạn/Điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 01-a/GĐNDĐ - Bản gốc)
Giấy phép đã được cấp (Bản sao)
Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 01-b/GĐNDĐ - Bản gốc)
Đề án thăm dò nước dưới đất (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép) (Mẫu số 01-c/GĐNDĐ - Bản gốc)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Gia hạn/Điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 01-a/GĐNDĐ; Mẫu số 01- b/GĐNDĐ; Mẫu số 01- c/GĐNDĐ - Bản gốc)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi 2.Lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-136253-TT
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22