Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-136321-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên khoáng sản và địa chất- Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chức năng thẩm định. Đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định và chuyển lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Đơn trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (Bản gốc)
Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-136321-TT
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
41