Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-146508-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tiếp nhận hồ sơ.
+ Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ nhận hồ sơ và ghi giấy hẹn trả kết quả.
+ Trong 05 ngày làm việc phải thông báo cho người xin cấp chứng chỉ bổ sung nếu thiếu hoặc không hợp lệ. (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp chứng chỉ)
- Đến hạn trả kết quả, người xin cấp chứng chỉ được nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
Điều kiện chung:
Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
Có đạo đức nghề nghiệp, có hồ sơ xin cấp chứng chỉ và đã nộp lệ phí theo quy định.
b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Người được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số1 Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệmvề sự trung thực của nội dung xác nhận
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai kinh nghiệm công tác
Tải về
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
200.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-146508-TT
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
40