Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-147569-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng : 07h00- 11h00 Chiều : 13h30-17h00 Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Lao động - Thương binh xã hội tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường (xem xét và yêu cầu chủ đề án bổ sung hồ sơ nếu cần)
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập và quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định bao gồm: Phòng Văn xã – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, các Sở chuyên môn liên quan
Bước 4: Họp thẩm định: chủ đề án thành lập trường trình bày nội dung đề án trước thành phần tham gia thẩm định. Các thành viên trong hội đồng thẩm định thảo luận, thống nhất kết luận và ký vào biên bản thẩm định
Bước 5: Yêu cầu chủ đề án bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nếu thiếu) thời gian hoàn thiện tối đa là 10 ngày
Bước 6: Sở Lao động - Thương binh xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cho phép thành lập trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ký quyết định cho phép thành lập trường (trường hợp không đủ điều kiện cho phép thành lập phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản và nêu rõ lý do)
Bước 7: Kết quả về việc cho phép thành lập trường gửi tới Sở Lao động - Thương binh xã hội chủ đề án
Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b ban hành kèm theo QĐ 71/2008/QĐ-BLĐTB&XH ngày 30/12/2008)
Đề án thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu số 4 ban hành kèm theo QĐ 71/2008/QĐ-BLĐTB&XH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề).
- Chương trình, quy mô, ngành nghề đào tạo.
- Kinh phí hoạt động.
- Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.
- Điều kiện cơ sở vật chất.
- Danh mục thiết bị và phương tiện đào tạo theo từng nghề.
- Kế hoạch tiến độ thực hiện.
- Hiệu quả của đề án.
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng, vận dụng theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu quản lý cán bộ, công chức
Dự thảo điều lệ của trường
Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm)
Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường TCN đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường
Đối với trường TCN tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên cần bổ sung:
- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;
- Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;
- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;
- Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu số 3b)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-147569-TT
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25