Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-149488-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đầu tư thành phố hoặc Phòng Công thương của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng Quản lý đô thị tại “Bộ phận một cửa” chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ theo nội dung, trình tự thủ tục qui định
Bước 2: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ phải xem xét kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ thì yêu cầu chủ đầu tư hiệu chỉnh, bổ sung. Nếu hồ sơ đã đúng, đủ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận hồ sơ giao cho chủ đầu tư 01 bản, 01 bản lưu tại bộ phận tiếp nhận
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
+ Chuyên viên thụ lý hồ sơ thẩm định nội dung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, cần điều chỉnh thì thực hiện bước tiếp theo bước Thì yêu cầu bổ sung hoàn thiện.
+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì xem xét cấp giấy phép.
Bước 4: Trả kết quả: Bộ phận trả kết quả, thu lệ phí theo qui định, giao hồ sơ và giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư
Đơn xin phép thi công kèm theo phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thi công
Bản cam kết tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu và không được bồi thường
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thi công công trình trong phạm vi đường đô thị - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-149488-TT
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Phát triển đô thị
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
44