Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-BS515
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu (đối với trường hợp xếp hạng tổng công ty và tương đương lấy ý kiến Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ tài chính)
Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được phân công phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu xem xét, quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đạt số điểm theo quy định cho từng hạng doanh nghiệp.
Gồm công văn đề nghị, bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng, biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân, danh sách đơn vị thành viên, bản sao giấy đăng ký kinh doanh, bản sao báo cáo tài chính hai năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân.
Tải về
Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc.
Tải về
Tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng công ty.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (Hạng tổng công ty và tương đương, Hạng I, Hạng II, Hạng III) - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-BS515
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25