Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-002454-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thực hiện vào các ngày thứ 3, thứ 5, sáng thứ 7 hàng tuần và ngày 25 hàng tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản làm việc (tiếp côngdân)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đăng ký nội dung làm việc Phiếu đăng ký Biểu mẫu 1 Đăng ký tại Phòng tiếp dân - Sở Thông tin và Truyền thông vào giờ hành chính các ngày thứ 3, thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần Địa điểm: Số 6 Đường Lê Hoàn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Bước 2: Nhận phiếu hẹn tiếp dân (nếu có) Phiếu hẹn Biểu mẫu 2 Nhận phiếu hẹn tại nơi đăng ký tiếp dân.
Bước 3: Làm việc trực tiếp với cán bộ tiếp dân. Làm việc vào giờ hành chính tại phòng tiếp dân Sở Thông tin và Truyền thông vào các ngày thứ 3, thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần và ngày 25 hàng tháng
Bước 4: Ký biên bản làm việcThực hiện sau buổi tiếp công dân
Phiếu đăng ký tiếp dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công tác tiếp dân - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-002454-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
38