Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-004458-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Kiểm tra tại địa điểm hàng tập kết
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi chủ hàng xuất trình hàng hóa và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng xuất/ nhập khẩu tại Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An (Số 6, đường Tân Phúc - Phường Hưng Phúc - Thành phố Vinh Nghệ An).
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn khách hàng làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu tại Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng. Khi nhận kết quả xuất trình Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu và biên lai thu phí
Bản đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa xuất/ nhập khẩu
Bản sao chứng chỉ chất lượng có chứng thực
Bản sao hợp đồng mua bán và danh mục hàng hóa kèm theo
Bản sao hóa đơn mua bán
Bản sao vận đơn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa Mức thu 0,05%/giá trị lô hàng được kiểm tra (Mức thu tối thiểu không dưới: 300.000đ; Mức thu tối đa không quá: 10.000.000đ)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-004458-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21