Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-004762-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với mã số cấp tỉnh: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể các ngày nghỉ theo chế độ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ Phòng Ngân sách tỉnh tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra trong vòng 01 ngày
Bước 2: Cấp mã số: Cấp mã số
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận: Trả giấy chứng nhận: Thời gian trả giấy chứng nhận: Tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo chế độ) tại phòng Ngân sách tỉnh Sở Tài chính
Tờ khai đăng ký mã số (Theo mẫu quy định) (Bản gốc)
Quyết định thành lập đơn vị (đối với mã số thường xuyên), Quyết định cấp tiền của cấp có thẩm quyền (đối với các đối tượng được hỗ trợ ngân sách cấp bằng lệnh chi tiền), Quyết định phê duyệt công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản (đối với mã số đầu tư xây dựng cơ bản) (Bản gốc hoặc Bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 04-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn thực hiện đầu tư)
Tải về
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01-MSNS-BTC : Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Tải về
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 03-MSNS-BTC : Tờ khai đăng ký mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-004762-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32