Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-004868-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quốc hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thẩm định tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Công Thương (70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh).
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Hướng dẫn và trả lại cho tổ chức để hoàn thiện lại.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Biên nhận hồ sơ và chuyển giấy hẹn kết quả cho tổ chức.
+ Đóng dấu công văn đến, vào sổ và xử lý hồ sơ.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức tại tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Công Thương theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tính đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư, cụm công nghiệp đã có các doanh nghiệp cam kết đăng ký thuê ít nhất đạt 30% (ba mươi phần trăm) diện tích đất công nghiệp của cụm công nghiệp
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bản sao hợp lệ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hoặc quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn
Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, kèm theo dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp nhỏ các huyện miền núi Bộ Công Thương (cụm Công nghiệp) - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-004868-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26