Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-005040-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an Phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã;
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Công Thương (70 - Nguyễn Thị Minh Khai - thành phố Vinh).
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Hướng dẫn và trả lại cho tổ chức, công dân để hoàn thiện lại.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Biên nhận hồ sơ và chuyển giấy hẹn kết quả cho tổ chức, công dân.
+ Đóng dấu công văn đến, vào sổ và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, công dân tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Công Thương (70-Nguyễn Thị Minh Khai - thành phố Vinh)
Thời gian trả kết quả: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (Cụ thể thời gian theo hẹn của Bộ phận giao dịch một cửa)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự
Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy
Tổ chức phải có đăng ký kinh doanh
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phuơng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (bản sao có công chứng)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện Phòng cháy chữa cháy (bản sao có công chứng)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự (bản sao có công chứng)
GCN đã cấp và tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi (đối với trường hợp cấp đổi)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã (cấp mới, cấp lại hoặc đổi giấy phép), đối với hộ kinh doanh cá thể 50.000 (năm mươi ngàn) đồng/giấy
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã (cấp mới, cấp lại hoặc đổi giấy phép), đối với tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp 50.000 (năm mươi ngàn) đồng/giấy
Mức thu đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại tại các khu vực khác (ngoài các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã) Bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng nói trên
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã, trường hợp là hộ kinh doanh cá thể 100.000 (một trăm ngàn) đồng/điểm kinh doanh
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã, trường hợp là tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp 300.000 (ba trăm ngàn) đồng/điểm kinh doanh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại (cấp đổi) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-005040-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28