Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-005813-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng thẩm định do Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Khoa học- công nghệ, Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, Công an phòng cháy chữa cháy
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt Văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương (70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh)
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Hướng dẫn và trả lại cho tổ chức để hoàn thiện lại.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Biên nhận hồ sơ và chuyển giấy hẹn kết quả cho tổ chức.
+ Đóng dấu công văn đến, vào sổ và xử lý hồ sơ.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức tại Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương theo phiếu hẹn
Văn bản đề nghị cho phép đầu tư dựng kho xăng dầu đầu mối/ kho xăng dầu tuyến sau
Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao hợp lệ)
Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp được làm đầu mối nhập khẩu xăng dầu
Văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản (nếu chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước)
Dự án tiền khả thi hoặc báo cáo đầu tư (tùy theo mức độ đầu tư)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thỏa thuận về địa điểm, về phòng cháy chữa cháy, về môi trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định và cấp phép Chờ quy định cụ thể của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho tiếp nhận đầu mối xăng dầu, kho tuyến sau (trường hợp đã có đất xây dựng) - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-005813-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30