Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-006639-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm, 52 - Lê Hồng Phong - thành phố Vinh
Bước 2: Thành lập hội đồng gồm
Chi cục Kiểm lâm làm chủ tịch hội đồng, các thành viên là đại diện sở tài nguyên môi trường, Chi cục thú y, phòng cảnh sát môi trường và chính quyền xã phường nơi có trại nuôi Gấu
Bước 3: Hội đồng tiến hành kiểm tra trại nuôi Gấu, nếu đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật thì tiến hành làm thủ tục cấp giấy
Bước 4: Chi cục Kiểm lâm cấp giấy chứng nhân cho tổ chức hoặc cá nhân chứng nhận trại nuôi Gấu
Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi Gấu có xác nhận của xã, phường, thị trấn
Nguồn gốc hợp pháp của gấu; hồ sơ Gấu đã gắn chíp điện tử
Bản vẽ chi tiết của chuồng trại kèm theo ảnh
bản sao chứng nhận hợp đồng lao độngvới người có chuyên môn thú y hoặc bác sỹ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y
xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi Gấu
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi Gấu - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-006639-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
8