Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-010510-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện tại cơ sở nơi thường trú của các Chủ phương tiện
Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng kiểm tàu cá cho Phòng Quản lý khai thác của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Nghệ An và yêu cầu được gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản
Địa chỉ: 80 Ngô Sỹ Liên Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: Chi cục kiểm tra cụ thể phương tiện tại cơ sở
Bước 3: Nếu phương tiện đủ điều kiện theo quy định thì Chi cục tiến hành cấp giấy phép và gửi cho chủ phương tiện
Đơn xin gia hạn giấy phép
Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá (Bản sao có công chứng)
Giấy phép đã được cấp (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp lại hoặc gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản 20.000đồng/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-010510-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28