Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-011321-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở khoa học và công nghệ và các sở có xây dựng chuyên ngành
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ .
- Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa về nội dung thì thời gian chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định. Chuyên viên và phòng chịu trách nhiệm thẩm định phải lập văn bản đôí với các trường hợp phải dừng thẩm định để chỉnh sửa hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn Bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An (Số 8 - Trường Thi - Vinh - Nghệ An)
• Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, hoặc giấy giới thiệu và giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền).
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ̉, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
o Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần và từ 8 đến 16 giờ ngày thứ 7.
Bước 3: Nhận Giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An
Thời gian : Theo giờ hành chính ngày ghi trong phiếu hẹn
Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
Bản sao văn bản (có chứng thực) về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền
Thuyết minh Báo cáo kỹ thuật xây dựng công trình (Lập theo quy định tại khoản 4, điều 35 Luật Xây dựng)
Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công (lập theo quy định tại điều 52, 53, 54 của Luật Xây dựng); Điều 14, 15 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP)
Các bản vẽ thiết kế thi công (lập theo quy định tại điều 52, 53, 54 của Luật Xây dựng; Điều 14, 15 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP) Bao gồm các loại bản vẽ
- Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyền công nghệ và các thông số kỹ thuật chủ yếu (chỉ yêu cầu đối với các công trình có thiết bị công nghệ).
- Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp: tổng mặt bằng, phương án tuyến; kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình. Bản vẽ phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các chi tiết cấu tạo với đầy đủ kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công công trình.
- Các bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy nổ.
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm
- Báo cáo kết quả khảo sát địa hình khu vực xây dựng công trình;
- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất, (hoặc địa chất thủy văn) khu vực xây dựng công trình và các tài liệu khảo sát khác (nếu có).
Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế bản vẽ thi công và nghiệm thu các báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
Các văn bản của cấp có thẩm quyền về :
- Quy hoạch xây dựng;
- Quyền sử dụng đất; (nếu có).
- Phòng chống cháy nổ: một số công trình bao gồm: Trung tâm thương mại, chợ, Chung cư, Trung tâm thể dục thể thao, hội trường, khách sạn, bệnh viện, Di tích lịch sử văn hoá, yêu cầu phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy trước khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. Các công trình còn lại nếu thuộc đối tượng phải thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy thì Chủ đầu tư có thể thực hiện trước, sau hoặc đồng thời với thiết kế bản vẽ thi công.
- Bảo vệ môi trường sinh thái: một số loại dự án yêu cầu phải thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công như: các nhà máy sản xuất có gây ô nhiễm cao ở khu vực ngoài khu công nghiệp tập trung, Bệnh viện, khu xử lý rác thải. Các công trình còn lại nếu thuộc đối tượng phải thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì Chủ đầu tư có thể thực hiện trước, sau hoặc đồng thời với thiết kế bản vẽ thi công.
- Sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình (nếu có).
- An toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan (nếu có).
Kết quả thi tuyển kiến trúc đối với các công trình quy định phải có thi tuyển kiến trúc (nếu có), bao gồm
- Quyết định của chủ đầu tư phê duyệt phương án kiến trúc được chọn;
- Hồ sơ bản vẽ phương án kiến trúc được chọn.
Đăng ký kinh doanh (có công chứng) của Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng và nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công
Chứng chỉ hành nghề (có công chứng) của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế thi công và các chủ trì thiết kế các nội dung chính trong thiết kế cơ sở (kiến trúc, kết cấu, điện, nước)
Dự toán thi công xây dựng công trình
Nhiệm vụ thiết kế do Chủ đầu tư tổ chức lập
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định Tính theo tỷ lệ % của giá trị công trình
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-011321-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Kiến trúc
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27