Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-011336-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở KH & ĐT và các sở có xây dựng chuyên ngành
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của các gói thầu có giá trị từ 7 tỷ đồng trở lên.
- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của các gói thầu có giá trị dưới 7 tỷ đồng . - Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa về nội dung thì thời gian chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định. Chuyên viên và phòng chịu trách nhiệm thẩm định phải lập văn bản đôí với các trường hợp phải dừng thẩm định để chỉnh sửa hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ của các gói thầu có giá trị từ 7 tỷ đồng trở lên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An (Số 8 - Tr ư ờng Thi - Vinh - Nghệ An).
• Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, hoặc giấy giới thiệu và giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền).
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
o Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần và từ 8 đến 16 giờ ngày thứ 7.
Bước 3: Nhận Văn bản kết quả thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An
Thời gian: Theo giờ hành chính ngày ghi trong phiếu hẹn
Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Bản sao văn bản (có chứng thực) về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán công trình (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình không phải lập dự án)
Quyết định (hoặc Công văn) phê duyệt kế hoạch đấu thầu của cấp có thẩm quyền
Hồ sơ mời thầu
Dự toán của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ mời thầu - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-011336-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31