Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-011400-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động chuẩn đị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Trung tâm một cửa của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, Vinh, Nghệ An)
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì ghi vào Danh sách thẩm định gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ
Bước 3: Công chức cung cấp giấy phép lao động đồng thời hướng dẫn cách ghi các thông tin quy định vào giấy
Người sử dụng lao động căn cứ vào hướng dẫn của công chức, danh sách thẩm định và hồ sơ của từng người lao động để tiến hành ghi giấy phép lao động
Bước 4: Nộp giấy phép lao động và tờ khai lại cho Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An
Công chức tiếp nhận giấy phép kiểm tra nội dung giấy phép. Những giấy phép ghi thiếu, ghi sai thì hướng dẫn lại để chủ sở hữu lao động làm lại cho kịp thời
Bước 5: Nhận Giấy phép Lao động tại Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, Vinh, Nghệ An)
Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép lao động của người sử dụng lao động, của đối tác phía Việt Nam (theo mẫu tại Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH). Đối với người nước ngoài làm việc theo HĐLĐ phải nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thể, họ tên những người Việt Nam đã và đang được đào tạo, kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo
Bản sao Hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động) đối với người nước ngoài làm việc theo HĐLĐ; Bản sao hợp đồng kinh tế giữa đối tác Việt Nam và phía nước ngoài đối với người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng
Giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép lao động 200.000 đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-011400-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25