Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-012634-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoặc tận thôn, bản
Thời hạn giải quyết: - Đối với vụ việc tư vấn pháp luật:
+ Vụ việc đơn giản: Trả lời ngay.
+ Vụ việc phức tạp: 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời, Văn bản kiến nghị, Quyết định cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tham gia hoà giải
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tham dự buổi tuyên truyền pháp luật
Bước 2: Đưa ra yêu cầu trợ giúp pháp lý bằng việc đã viết đơn sẵn hoặc theo mẫu. Trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý không thể tự mình viết đơn yêu cầu thì người thực hiện trợ giúp pháp lý ghi các nội dung yêu cầu vào mẫu đơn để người được trợ giúp pháp lý tự đọc hoặc đọc lại cho họ nghe và ký tên hoặc điểm chỉ
Bước 3: Xuất trình giấy tờ chứng minh mình là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý và các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến vụ việc
Bước 4: Người thực hiện trợ giúp pháp lý kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu và nội dung yêu cầu trợ giúp pháp lý Trường hợp còn thiếu các giấy tờ, tài liệu liên quan thì người được trợ giúp pháp lý phải bổ sung đầy đủ theo hướng dẫn của người tiếp nhận hồ sơ
Bước 5: Nếu đủ điều kiện thụ lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý vào sổ thụ lý và trả lời ngay nếu là vụ việc tư vấn đơn giản. Đối với vụ việc tư vấn phức tạp hoặc xác minh kiến nghị, đại diện bào chữa, Đoàn trợ giúp pháp lý lưu động chuyển về Trung tâm hoặc Chi nhánh để thực hiện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nghiêm cấm người được Trợ giúp pháp lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý thực hiện các hành vi sau đây:
a) Xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện Trợ giúp pháp lý.
b) Cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc Trợ giúp pháp lý.
c) Cản trở hoạt động Trợ giúp pháp lý gây rối, làm mất trật tự nơi thực hiện Trợ giúp pháp lý.
Phạm vi thực hiện Trợ giúp pháp lý
a) Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;
b) Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương;
c) Vụ việc trợ giúp pháp lý do tổ chức thực Trợ giúp pháp lý khác chuyển đến
Vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại
Đơn yêu cầu Trợ giúp pháp lý
Giấy tờ chứng minh là người được Trợ giúp pháp lý
Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ việc Trợ giúp pháp lý
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trợ giúp pháp lý lưu động - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-012634-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30