Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-024042-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 45 ngày làm việc (không kể thời gian sửa chữa, bổ sung hồ sơ) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép lập hồ sơ
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 3: Nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Trung tâm giao dịch một cửa (số 31, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính (ngày lễ nghỉ).
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 5: Trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường qua Trung tâm giao dịch một cửa (số 31, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngàylễ nghỉ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân khảo sát khoáng sản phải có Đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoạt động khoáng sản thì mới được phép khảo sát khoáng sản
Đơn xin thăm dò khoáng sản
Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản
Đề án thăm dò khoáng sản
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức trong nước), giấy phép đầu tư (đối với tổ chức nước ngoài hoặc có bên liên doanh nước ngoài) có chứng thực của Công chứng Nhà nước của tổ chức xin cấp phép thăm dò khoáng sản
Văn bản cho ý kiến của các Sở, ngành liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin khảo sát khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 2.000.000 đồng
Tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản Mức thu bằng 25% giá trị dự toán chi phí thăm dò
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép Thăm dò khoáng sản - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-024042-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24