Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-026383-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 35 ngày làm việc (không kể thời gian sửa chữa, bổ sung hồ sơ) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An. Số 31 - Đường Quang Trung - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An. Số 31 - Đường Quang Trung - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (theo mẫu quy định)
Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (theo mẫu quy định)
Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép
Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải
Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật
Bản sao công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai tại nơi đặt công trình xả thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả thải không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin cấp phép thì phải có văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất và được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 100.000 đồng
Phí thẩm định Đề án, Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm 300.000 đồng
Phí thẩm định Đề án, Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm 900.000 đồng
Phí thẩm định Đề án, Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm 4.000.000 đồng
Phí thẩm định Đề án, Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm 2.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-026383-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30