Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-032014-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Hội chợ triển lãm đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01/10 của năm trước năm tổ chức
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Công Thương (70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh)
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Hướng dẫn và trả lại cho tổ chức để hoàn thiện lại.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Biên nhận hồ sơ và chuyển giấy hẹn kết quả cho tổ chức.
+ Đóng dấu công văn đến, vào sổ và xử lý hồ sơ.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức tại tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Công Thương theo phiếu hẹn
Bản đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ triển lãm
Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương có chức năng kinh doanh hội chợ triển lãm)
Bản sao bằng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hoá, dịch vụ tham gia hội chợ triển lãm phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ triển lãm đã đăng ký (nếu có)
Bản sao bằng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có)
Bản sao bằng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có)
Trường hợp thay đổi, bổ sung kèm theo công văn nêu rõ lý do sửa đổi bổ sung về nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm Thương mại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đăng ký triển lãm, hội chợ thương mại
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-032014-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18