Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-032144-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh xã hội Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh xã hội Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ số hộ nghèo các xã phường thị trấn rà soát hộ nghèo cuối năm kiểm tra, loại bỏ những đối tượng không đúng và phê duyệt danh sách
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp danh sách đã được phê duyệt (Kèm theo USB copy danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An)
Danh sách hộ nghèo của cấp xã và biểu tổng hợp hộ nghèo , tỷ lệ họ nghèo của cấp huyện
Giấy chứng nhận hộ nghèo đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-032144-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
13