Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-034959-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên hoàn tất các hồ sơ theo qui định và tự tổ chức đánh giá xếp hạng, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383.844550; Fax: 0383.833706
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên (phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ thẩm định; ĐT TP TC-CB: 0383.568933
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6 trong tuần
Bước 4:: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa -Sở Giáo dục và Đào tạo
Tờ trình đề nghị xếp hạng của trung tâm
Quyết định thành lập trung tâm
Bản báo cáo kết quả và hiệu quả hoạt động của trung tâm trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng
Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm
Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng
Danh sách trích ngang cán bộ giáo viên của trung tâm
Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đát đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục về xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-034959-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30